by / on September 13, 2013 at 2:07 pm / in Nyheter

James Bond-artikkel i neste nummer av Z

Neste nummer av Z filmtidsskrift er viet til nerdefilm. James Bond-magasinet bidrar med en av tekstene i nummeret.

Read more ›